Natuur restauratie en behoud

Sinds het begin van 2006 is WFI betrokken geweest bij restauratie en conservering van de natuurgebieden, om zo de natuur naar hun oorspronkelijke staat te brengen.

Vrijwilligers zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit belangrijke restauratie project. Wij hebben meer dan 150.000 inheemse boomsoorten geplant en er is een toename van vogels. Bos restauratie en behoud is van vitaal belang voor een duurzame groei en herbevolking van de inheemse flora en fauna in deze regio.

Kinderen
Door kinderen op jonge leeftijd te leren en te laten zien hoe ze met de flora en fauna om moeten gaan, hopen wij de kinderen iets mee te geven voor de toekomst. Door kinderen actief deel te laten nemen aan bijvoorbeeld het bomen project, zien wij dat de kinderen geënthousiasmeerd raken en nauw betrokken willen zijn bij de projecten.

Bomen planten school project Behoud-van-de-natuur bomen project Natuur restauratie en behoud Planten en bomen Stekjes project

Elke boom telt !!