Maak kennis met ‘Jump’ de vrouwelijke kleinklauwotter (cinereus), die een paar dagen geleden door een aantal mensen is gevonden. Ze beweerden dat ze haar gevonden hadden in een buitenwijk van Bangkok, ze vonden Jump in de buurt van een drukke weg  en ‘schreeuwde’ om hulp (otters schreeuwen zeer luid als ze honger hebben), dus ze pakte haar op en vroegen ons om hulp, gelukkig waren we in staat om te helpen, zodat Jump regelrecht naar de WFFT Wildlife Rescue Center gebracht kon worden.

Oosterse kleine klauwen otters worden momenteel vermeld als Kwetsbaar (VU) door de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. In heel Azië de belangrijkste bedreiging voor zijn voortbestaan is vernietiging van zijn habitat te wijten aan het veranderen van landgebruik patroon in de vorm van ontwikkelingsactiviteiten. In vele delen van Azië, zijn de habitat’s verminderd als gevolg van ontginning van turf moerasbossen en mangroves, aquacultuur activiteiten langs de getijdenzone wetlands en het verlies van de heuvel streams.

Een andere belangrijke bedreiging voor de Aziatische klein gekrabde Otter is vermindering van van voedsel als gevolg van overexploitatie. Vervuiling is waarschijnlijk de belangrijkste factor, waardoor de afname van de populatie van veel vissoorten en dus het voedsel van de otter verdwijnen. De dreiging van stroperij, voor de bonthandel en het houden als huisdier, is nog steeds erg hoog in vele delen van Zuid Oost Azië en zal zeker meetellen als grote bedreiging die constant moet worden bewaakt. Helaas, is er een toename van het houden van deze dieren in heel Thailand, en we horen ook meldingen van otter ‘boerderijen’, die fokken voor de dierenhandel.

Na enige tijd kregen we het vermoeden dat Jump is gehouden als huisdier, aangezien dat Jump zich snel hechte aan haar menselijke verzorgers. Ze is dol op vis en dat is geweldig, veel van de otters die we redden worden gevoed met kattenkoekjes en het is vrij lastig deze eetgewoonte af te leren.  Jump lijkt in goede gezondheid, we schatten dat ze ongeveer 12 maanden oud is.

Houdt Wilde dieren, Wild en niet als huisdier !!!