48 “Thaise” orang oetans zijn weer thuis!!!

Vierenhalf jaar nadat de eerste klacht werd ingediend over illegaal geïmporteerde orang-oetans op diverse plaatsen in Thailand, waaronder het safaripark in Bangkok;

Drie jaar na de inval in het park waar meer dan 100 orang-oetanbaby’s werden gevonden;
Twee jaar nadat we met DNA-tests hebben aangetoond dat deze orang-oetans werkelijk zijn geboren in de oerwouden van Borneo, zijn ze uiteindelijk terug naar huis!

orang oetans 1 orang oetans 2

Hoewel ze in het wild geboren zijn, werden deze orang-oetans getraind om shows op te voeren voor toeristen. In plaats van hun eten zoeken in de bomen/bossen van Kalimantan gaven deze orang-oetans/ze keer op keer boksshows voor een duizendkoppig publiek in Bangkok. Deze orang-oetans werden mishandeld om mensen te vermaken……Maar dat is nu afgelopen!

09.00 AM ’s Ochtends hebben de 48 orang-oetans geen idee wat er die dag gaat gebeuren. Nog steeds in hun gewone verblijf, krijgen ze rond 9.00 uur hun eten en alles lijkt als elke andere dag. (Orangs in Kao PrathapChang (1))

10.00 AM Het team uit Indonesië komt aan in Kao PrathapChang om te helpen met het verhuizen van de orang-oetans. De kooien die WFFT heeft gemaakt, staan allemaal klaar om de orang-oetans naar Indonesië te vervoeren maar DNP-beambten (2) staan niet toe dat kooien gebruikt worden als er stickers van NGO’s (3) of van andere overheidsinstellingen op zitten. Weer problemen en mogelijk uitstel.

11.00 AM We besluiten onder protest in te stemmen met het verwijderen van de stickers. Het dreigement dat het transport om deze reden uitgesteld zou kunnen worden is belachelijk maar met het Hercules-vliegtuig al onderweg naar Thailand, kunnen we niet nog een terugslag riskeren. Stickers worden van alle 42 verhuiskooien verwijderd. Wat een kinderachtig gedrag!

01.00 PM We beginnen met het overbrengen van de orang-oetans naar de verhuiskooien. Met bijna 100 journalisten van de plaatselijke pers in de buurt zijn de dieren gespannen en bang. Toch verloopt het overbrengen van de apen snel en zonder ernstige incidenten. Bewakers/Verzorgers vertellen aan de journalist van de BANGKOK POST dat ze de dieren zullen missen omdat “we van nu af aan niet meer de kans krijgen om ze te voeren, met ze te spelen of een wandelingetje met ze te maken. Ze vertelden ook dat “Pepsi, een vrouwtjesaap, geliefd was bij de verzorgers omdat ze snel doet wat we haar opdragen en omdat ze goed kan dansen”.

03.00 PM Het is bijna zover. Bijna alle apen zitten in de verhuiskooien en worden in de eerste twee trucks geladen. Er zit beweging in! Binnen 24 uur zouden ze thuis moeten zijn, daar waar ze horen.

05.00 PM Klaar om te vertrekken. Er is geen water voor de apen en we kunnen het niet brengen omdat we het centrum niet in mogen. Sommige van de apen zitten al 3 uur in de kooi en hebben nog 4 uur te gaan zonder drinkwater (de geladen trucks)

06.00 PM Onderweg. Ondanks dat we gratis professioneel transport voor de apen aangeboden kregen, besloot het DNP het zelf te regelen met hun eigen truck waarop de apen geen beschutting hadden tegen regen of zon en bovenal van alle kanten bekeken zouden worden tijdens het transport door drie middelgrote steden én door het grote Bangkok. Verre van ideaal.

09.30 PM Aankomst op het vliegveld na bijna 4 uur rijden. De apen doen het redelijk goed, het lijkt wel of ze weten dat ze naar huis gaan!
Een stuk of vijf van de orang-oetans maken flink lawaai als de trucks voor de aankomst- en vertrekhal parkeren. Alle anderen lijken alleen interesse te hebben in water en eten krijgen.
(Noi, Chitra en Lah maken het eten klaar).

10.00 PM Op de luchthaven terwijl we de apen water en eten geven na aankomst op het militaire vliegveld in Bangkok. Jammer genoeg kunnen we de trucks niet uitladen om de apen schoon te maken en ze op een ordelijke/overzichtelijke manier van voedsel en water te voorzien. Niemand is bereid de apen uit te laden ondanks dat we bijna 700 dollar moesten betalen om de trucks aan het rijden te krijgen. Met nog 5 uur in het vooruitzicht voor vertrek, beginnen we in plaats daarvan met fruit snijden voor de orang-oetans.
(Edwin bevestigt de waterflessen).

11.00 PM Tijd voor een paar uur rust voor de orang-oetans.