Een aantal dagen geleden werd ons rescue team gebeld met de mededeling dat een jong veulen was aangevallen door een groep wilde honden. Ons team komt normaal niet in actie voor huis dieren of veestapel, maar in het geval van een urgente kwestie zijn we altijd bereid om een leven te redden! Haar verwondingen waren bij aankomst op deze boerderij zo ernstig, dat ze direct werd meegenomen naar het WFFT wildlife Hospitaal voor een spoed behandeling en opname. We hebben vrijwel direct besloten dat ze op het WFFT moest blijven voor intensieve zorg. Gelukkig hadden we nog een groot grasveld over, op het oude Makaken verblijf, waar ‘Elsa’ (zoals we haar hebben genoemd) en haar moeder tijdelijk konden verblijven. De dierenartsen waren geschokt toen ze Elsa voor het eerst zagen en waren er niet zeker van of ze dit zou overleven. Na een week behandeling van de gruwelijke hondenaanval, genezen de wonden goed. We hebben goede hoop dat ze een volledig zal herstellen.

Updates zullen volgen.