WFI zet nieuw rescue center op in Laos!

“LAOS wildlife rescue centre”

Met veel trots kunnen wij u berichten, dat WFI (Wildlife Friends International) nu ook actief betrokken is bij het “Laos wildlife rescue centre”, dat onderdeel uitmaakt van de Lao dierentuin in Vientiane, in Laos PDR.
Deze dierentuin is eigendom van het Laotiaanse Ministerie van Defensie en wordt al tientallen jaren financieel draaiende gehouden door donaties van een Laotiaans-Thaise ondernemersfamilie.
Alle partijen die er nu bij betrokken zijn, vinden dat het tijd wordt voor vooruitgang en dat het oorspronkelijke doel – het runnen van een nationale dierentuin – geleidelijk aan moet overgaan in het realiseren van een voorziening voor ‘wildlife rescue’, de redding en opvang van wilde dieren.

In de komende maanden leggen we de laatste hand aan een volledig toegerust ziekenhuis voor de behandeling van wilde dieren, inclusief een quarantaine-voorziening. Tevens beginnen we met de bouw van nieuwe verblijven. Deze zullen dienen zowel om geredde wilde dieren onder te brengen als om de huidige dierentuin-bewoners een verblijf te kunnen bieden dat beter voldoet aan standaards van dierenwelzijn.

Ons voornaamste doel zal zijn een zodanige infrastructuur te creëren dat we de plaatselijke autoriteiten kunnen bijstaan bij:

  • De verzorging van in beslag genomen wilde dieren
  • De zorg voor dieren die door particulieren worden binnengebracht, zoals wilde huisdieren en gewonde wilde dieren

WFT Laos gibbons

De volgende stap zal zijn het verzamelen van informatie over illegale handel in wilde dieren en het in bezit hebben daarvan.
In de wat verdere toekomst willen WFFT en de Lao Dierentuin gezamenlijk ook een educatief centrum inrichten op het dierentuin-terrein.

In de komende vier maanden zullen wij druk in de weer zijn met het doorvoeren van veranderingen en het bouwen van enkele nieuwe voorzieningen die heel hard nodig zijn. Kort daarna hopen we aan de slag te kunnen met het oppakken van klachten en verzoeken om hulp inzake wilde dieren in nood.
Binnenkort gaat een website van start met contact-gegevens en met informatie over ons werk en door ons geboekte vooruitgang.

Deze faciliteit wordt het eerste opvangcentrum voor veelsoortige wilde dieren in Laos. Daarom hopen wij op samenwerking met vele andere organisaties binnen Azie (weer die umlaut…) en wereldwijd.
Laos staat bekend om zijn illegale handel in wilde dieren. Daarom zal het tot stand brengen van deze voorziening voor de opvang van wilde dieren volgens internationale standaard een belangrijke stap voorwaarts betekenen in de strijd tegen deze handel.

Oprichter en Secretaris
Edwin Wiek

Het “Laos wildlife rescue center” is lid van WARN Asia (“Wild Animal Rescue Network” Asia) en zal tevens lid worden van het SSN (“Species Survival Network”)