ANBI

OP DIT MOMENT ZIJN WE BEZIG MET DE AANVRAAG VAN DE ANBI STATUS

Stichting Wildlife Friends International is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en opgericht in 2012. Op grond daarvan zijn we wettelijk verplicht inzicht te verschaffen in de gegevens van de stichting, het bestuur, het beloningsbeleid, jaar- en financiële verslagen en doelstellingen. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van alle informatie die inzicht geeft in onze activiteiten en alles wat daarmee samenhangt.

Gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Wildlife Friends International
Statutaire zetel: Amsterdam
K.v.K. nummer: 55744869
RSIN: 851843827
Datum akte van oprichting: 24 juli 2012
Bank: ING Bank – NL12 INGB 0007 2431 82 – t.n.v. Stichting Wildlife Friends International

Doelstellingen

  1. Bescherming, opvang en rehabilitatie van wilde en beschermde diersoorten.
  2. Campagne voeren tegen de exploitatie en misbruik van wilde dieren, het stoppen van de illegale handel en stroperij.
  3. Het voorzien van gedegen medische hulp aan wilde dieren in nood.
  4. Het runnen van educatieve programma’s voor wilde en beschermende diersoorten door middel van ecotoerisme, internet campagnes en school bezoeken aan onze opvangcentra.
  5. Het assisteren bij en bevorderen van nieuwe en bestaande projecten met betrekking tot bescherming, rehabilitatie en dierenwelzijn.
  6. Wetenschappelijk onderzoek en samenwerking met universiteiten met betrekking tot de volledige rehabilitatie van wilde dieren terug naar de natuur.

Beleidsplan

In de Bedrijfsbeschrijving Stichting Wildlife Friends International (PDF) vind je een volledig beschrijving van de activiteiten, doelstellingen, aanpak en andere relevante informatie.

Bestuurders

Geert Drieman – Voorzitter
Dymphna Verheijden – Penningmeester
Edwin Wiek – Secretaris

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Stichting Wildlife Friends International maken geen aanspraak op financiële beloningen.

Jaarverslagen

Jaarverslag

Financiële verslagen

Jaarrekening